Yamaç Paraşütü Eğitimi

Spora ilgi duyanlar ve doğa sporları ile ilgili bilgi ve tecrübe seviyesini yukarılara çıkarmak isteyenler için Yamaç paraşütü Eğitimi programlarımız Türkiye genelinden her bölgeden ve her ilden katılımcılar açıktır. Uzun yılladır bir çok sporsevere bu alanda profesyonel eğitim vermiş ve bunu belirli seviyelerde programlarla düzenli ve kurlar şeklinde gerçekleştirmiş olan Airborne aynı kalitede hizmet anlayışı ve önce iş güvenliği prensibi ile sizlere aynı hizmeti vermeye devam etmektedir. Sayfamız genelinde aşağıdaki kısımlarda Yamaç paraşütü eğitimi ile sormak istediğiniz veya öğrenmek istediğiniz tüm detaylar yer almaktadır.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMİ (PARAGLİDİNG) BAŞLANGIÇ KURSU (P2)

Yamaç Paraşütü Eğitimi Kursu; öğrenci sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak asgari 7 uçuş günüdür. Yamaç Paraşütü Eğitimi Kursa Katılım Şartları aşağıdaki gibidir.

 1. a. 16 yaşından gün almış olmak,
 2. b. En az 1.50 m, en fazla 2.00 m boyunda ve en az 45 kg, en fazla 120 kg ağırlığında olmak,
 3. c. En az ilköğretim mezunu olmak,
 4. d. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
 5. e. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.

Yamaç Paraşütü Eğitimi Kurs Programı için Hazırlanması Gereken Evraklar;

 1. a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2. b. Adli sicil kaydı kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki     kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)
 3. c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
 4. d. Öğrenim durum belgesi,
 5. e. Taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi getirirler.
 6. f. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
 7. g. Aile hekimliğinden Yamaç paraşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
 8. h. Sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak,

Yamaç Paraşütü Eğitimi Dersleri

a-Malzeme tanıtım

b-Aerodinamik

c-Meteoroloji

d-Sevk idare

e-Hava trafik kuralları

f-Emercensiler

Yer çalışmalarında her öğrenciden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir. Bu çalışmalarda öğrencinin bilinçli olup olmamasına, kanat kontrolüne ve sevk idaresine bakılır. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar son olarak bir sınava tabi tutulur. Geçerli not %75’tir.

Uygulamalı Yamaç Paraşütü Eğitimi Uçuş Eğitimi

Bu safhada tatbiki uçuş yaptırılır. Her öğrenciye 60-350 m yüksekliğindeki tepelerden minimum 7 maksimum 10 uçuş yaptırır. Buradaki amaç öğrenciyi yavaş yavaş irtifaya alıştırmaktır. Bu safhadaki maksimum rüzgâr limiti 20 km’dir. Kurs sonunda yüksek tepelerden (60-350 m) 7-10 uçuş yaparak öğretmen kanaatini kazananlara“THK Yamaçparaşüt Sertifikası” ve ‘’yamaç paraşüt lisansı’’verilir.

Yamaç Paraşütü Eğitimlerimizde tarafımıza ait olanlar;

*-Kanat,harnes,yedek,kask,telsiz

Yamaç Paraşütü Eğitimlerinde Kursiyere ait  olanlar;

-Konaklama,yeme ,içme,ulaşım,nakliye

Yamaç Paraşütü Kurs Yeri;

-10 kişilik grup olmaları dahilinde bulunduğunuz illerde veya gerek coğrafi özellikleri ve de hava koşulları açısından uygun olan Mersin,Adana,Denizli,Fethiye bölgelerinde eğitimler verilecektir.

ORTA SEVİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMİ (PARAGLİDİNG) KURSU (P3)

Kurs; öğrenci sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak asgari 30 uçuş günüdür.

Orta Seviye Yamaç Paraşütü Eğitimi Kursuna Katılım Şartları

 1. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
 2. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
 3. P2 Başlangıç Pilot sertifikasına sahip olmak.

Orta Seviye Yamaç Paraşütü Eğitimi için Hazırlanması Gereken Evraklar

 1. a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2. b. Adli sicil kaydı, kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)
 3. c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
 4. f. Öğrenim durum belgesi, g. “P2” Başlangıç Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi,
 5. d. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
 6. e. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
 7. f. Aile hekimliğinden Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
 8. g. Taahhütname, (18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi alınır.
 9. h. Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu,

Yer çalışmalarında her öğrenciden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve Ters kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar sınava tabi tutulurlar. Geçerli not %75’tir. Yapılacak sınav ve yer eğitiminde başarılı olanlar uçuşa başlatılır. Uygulamalı Uçuş Eğitimi (2. Safha) Bu safhada 50 sorti uygulamalı uçuş eğitimine ilave olarak temel emercensi çalışmaları yaptırılır. /12:00 saate (minimum 05:00 saati yelken uçuşu, 02:00 saati termik uçuşu olmak üzere) tamamlatılır. Tüm uçuşlar uçuş kayıt defterinde kurs öğretmeni tarafından imzalanır. Her uçuştan önce ve sonra olmak üzere öğrencilerle birebir brifing ve dibrifing/Kritik yapılır. İlk 20 uçuşta öğrencinin düzgün kalkış tekniği, kalkışta ve uçuşta kanat kontrolü, sevk-idaresi ve hedefe yakın inişi değerlendirilir, tüm uçuşlar sorumlu öğretmen tarafından kaydedilerek imzalanır. Bu safhada ayrıca frenli, frensiz, ağırlık değiştirerek dönüşler ve kulak kapatma çalışmaları da uygulamalı olarak yaptırılır. Bu safhadaki maksimum rüzgar limiti 30 km’dir. Uçuşlarında başarılı olan ve öğretmen kanaatini kazanan öğrenciler yalnız uçuş kontrolüne sevk edilirler. Bu safha sonunda Temel Emercensi uçuş eğitimi yaptırılır.Eğitimi başarıyla tamamlayan pilotlara “THK Yamaçparaşüt Sertifikası” ve  “Yamaçparaşüt Pilot Lisansı” verilir.

Orta Seviye Yamaç Paraşütü Eğitimlerimizde tarafımıza ait olanlar;

-Kanat,harnes,yedek,kask,telsiz

-SIV bot,can yelek

Orta Seviye Yamaç Paraşütü Eğitimi için Kursiyere ait olanlar;

-Konaklama,yeme ,içme,ulaşım,nakliye

-SIV eğitiminde dağ giriş ücretleri,nakliye

Orta Seviye Yamaç Paraşütü Eğitimi Kurs Yeri;

-Mersin,Adana

SIV YERİ;

-Ölüdeniz veya alanya

AIRBORNE PARAGLİDİNG YAMAÇ PARAŞÜT PİLOT KURSU (P4)

Kurs süresi öğrenci sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak 30 gündür.

Kursa Katılım Şartları

 1. a. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
 2. b. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
 3. c. P3 Orta Seviye Pilot sertifikasına sahip olmak.

Hazırlanması Gereken Evraklar

 1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2. b. Adli sicil kaydı,Kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil  kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler)
 3. c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
 4. d. Öğrenim durum belgesi,
 5. e. “P3” Orta Seviye Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi,
 6. f. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
 7. g. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
 8. h. Aile hekimliğinden “Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir” ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
 9. i. Taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi istenir.
 10. Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak.

Teorik ve Uygulamalı Yer Eğitimi (1. Safha) Eğitim;

Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar yazılı sınava tabi tutulur. Geçerli not %75’tir. Uygulamalı Uçuş Eğitimi (2. Safha) Kursiyerler hafif ve orta şiddetteki türbülanslar da dahil olmak üzere sırt hattı yelken uçuşu ve termik uçuşu vasıtasıyla mümkün olduğunca havada kalarak hava trafik kuralları çerçevesinde toplu uçuş yaparlar. Bu safhada kursiyerlerden kendilerinin ve diğer pilotların emniyetlerini göz önünde bulundurmaları istenir. Kursiyere minimum 30 sorti / 10:00 saat termik uçuşu uçuş yaptırılır. Uçuş Süreleri (yelken/termik) ve mesafe uçuşları GPS ile kayıt altına alınmalıdır. Tam Emercensi uçuş hareketleri bu safha sonunda kursiyerlere uygulamalı olarak yaptırılırEğitimi başarıyla tamamlayan pilotlara “THK Yamaçparaşüt Sertifikası” ve  “Yamaçparaşüt Pilot Lisansı” verilir.

Tarafımıza ait olanlar;

-SIV eğitimi bot,can yelek

Kursiyere ait  olanlar;

-Konaklama,yeme ,içme,ulaşım,nakliye

-Kursiyerler kendi malzemeleriyle uçuş yapacaktır.

-SIV eğitimi dağ giriş ücretleri,nakliye

Kurs Yeri;

-Mersin,Adana,Denizli,Fethiye,Kayseri,Maraş

SIV Yeri;

-Ölüdeniz

AIRBORNE PARAGLİDİNG YAMAÇ PARAŞÜT DENEYİMLİ PİLOT KURSU (P5)

Kurs süresi öğrenci sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak 20 gündür.

Kursa Katılım Şartları

 1. a. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
 2. b. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
 3. c. Pilot(P4) eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi sorumluluğunda en az 10:00 saat GPS kayıtlı uçuş yapmış olmak,
 4. 18 Yaşını doldurmuş olmak.

Hazırlanması Gereken Evraklar

 1. a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2. b. Adli sicil kaydı,Kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler)
 3. c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
 4. d. Öğrenim durum belgesi,
 5. e. “P4” Yamaçparaşüt Pilot Lisansı fotokopisi, f. Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. g. Sağlık bakanlığı onaylı geçerli bir İlk Yardımcı belgesi,
 6. h. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
 7. i. Aile hekimliğinden Yamaçparaşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
 8. i. Taahhütname,
 9. Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak.

Teorik ve Uygulamalı Yer Eğitimi (1. Safha)

Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar yazılı sınava tabi tutulur.Geçerli not %75’tir.

Uygulamalı Uçuş Eğitimi (2. Safha)

Kursiyerler limitler dahilindeki her türlü uçuş şartlarına hazırlanır. Bu safhada kursiyerlerden kendilerinin ve diğer pilotların emniyetlerini göz önünde bulundurmaları istenir. Bu safhada kursiyerlere minimum 90 km doğrusal mesafe uçuşu yaptırılır. 15 km altındaki uçuşlar dikkate alınmamak kaydıyla en az 2 en fazla 4 uçuşta minimum 90 km uçuş yaptırılır. (Örneğin; bir uçuşta 90 km ve üzeri uçuş yapan kursiyer, 15 km altında olmamak kaydıyla bir uçuş daha yapmalıdır.) Mesafe uçuşu kalkıştan itibaren irtifa süzülüşü şeklinde olamaz. Uçuşlar GPS ile kayıt altına alınmalıdır. Eğitimi başarıyla tamamlayan pilotlara  “THK Yamaçparaşüt Sertifikası” ve “Yamaçparaşüt Pilot Lisansı”

Kursiyere ait  olanlar;

-Konaklama,yeme ,içme,ulaşım,nakliye

-Kursiyerler kendi malzemeleriyle uçuş yapacaktır.

-GPS ve telsiz bulundurmak zorunludur.

Kurs Yeri;

-Mersin,Denizli,Fethiye,Kayseri,Maraş

Aırborne Paragliding SIV Kursu

SIV Fransızca (Simulation d’Incident en Vol); teriminin kısaltmasıdır.Uçuşta karşılaşılan beklenmedik aksaklık,tersliklerin canlandırılması da ; diyebiliriz. Uçuş sırasında meydana gelen teknik aksaklıkların tecrübeli bir SIV eğitmeni gözetiminde ve bilinçli olarak canlandırılması ve bu aksaklıklardan kurtulma manevralarının yine eğitmen kontrolünde pilot tarafından uygulanması ve kurtulma teknikleri,beceri ve refleksinin pilota kazandırılması ve deneyimlendirilmesi için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmalar sırasında beklenmedik durumlar ve kapanmalar karşısında kanadınıza doğru giriş ve çıkış manevralarının nasıl verileceğini yaşayarak öğrenmeniz amaçlanır. Ayrıca güç ve karmaşık manevraları öğrenir ve pilotaj seviyenizi ilerletirsiniz. Bu çalışmalar mutlaka su üzerinde ve canyeleği,telsiz,video kayıt ile yapılır.Su üzerinde yapılması güvenliği %100 sağlamaz bu nedenle sizi bir kurtarma botu beklerBu çalışmalar bir pilot için gelişimini sağlayan vazgeçilmez temel eğitimlerden biridir.Hiç şüphesiz kapanmaları engellemeyi öğrenmek aktif uçuş becerileri arasında ilk ve temel sırayı alır. İyi bir SIV çalışmasında;kanadınıza verdiğiniz komutlar,kanadınızdan aldığınız tepkiler ile hem onun hakkında çok şey öğrenirsiniz hemde kanadınızla spin,stall vbg. durumlarını hissederek deneyimlersiniz.

SIV çalışmalarımızı Ölüdeniz veya Alanya’da gerçekleşmekteyiz. Bu çalışmalar;

 • Telsiz eşliğinde yapılır.
 • Uçuşta karşılaşılabilecek acil durumlar ve irtifa azaltma hareketlerini içeren 5-6 uçuş ile tamamlanır.
 • Uygulamada katılımcıların uçuş tecrübelerine göre eğitmen insiyatifinde değişebilir.
 • Uçuş öncesi tüm kursiyerlerin malzeme kontrolü yapılır,yedek paraşütler açılıp,katlanır.

SIV HAREKETLERİ;

 • Asimetrik Kapanma
 • Yunuslama
 • Önden Kapanma
 • Derin Stol
 • Tam Stol
 • Viril (Spin)
 • İrtifa  Azaltma Hareketlerİ
 • Kulak Kapatma
 • Spiral Dalış
 • Rakkas (Wingover)
 • Çalışmalardan önce 04:00 saat video eşliğinde yapılan derslerle  katılımcının mental olarak hazırlanması sağlanır. Ayrıca Fethiye Babadağ’dan daha önce uçuşu olmayan katılımcıların, en az 1 sorti (deneyimli pilot rehberliğinde) intibak uçuşu ile bölgeyi tanıması sağlanır.

 Kursiyere ait olanlar;

-Konaklama,yeme, içme,ulaşım

-Dağa giriş,nakliye

-Kursiyerler kendi malzemeleriyle eğitime katılırlar.

Tarafımıza ait olanlar;

-Can yelekleri, tekne

-Kamera çekim

SÜRE : Teorik ve aktif Uçuşlar dahil (2-3 Gün)

Başlangıç seviyesi SIV ücreti:

Full SIV ücreti: İçin Tıklayınız

Eğitmenlerimiz

Eğitmenlerimizi tanıyın.

THK Yamaç Paraşüt Eğitmeni/Tandem Pilot

Spora 2002 yılında THK’nun Mersin’de açtığı bölgesel kursla başladı.2004 yılında Deneyimli pilot P5 belgesini aldı.2005 Yılı itibariyle Mersin ve çevresinde Yamaç Paraşüt eğitimleri vermeye başladı.2008 yılı itibariyle THK ‘dan yamaç paraşüt eğitmenlik sertifikasını aldı ve günümüze kadar Türkiye’nin birçok ilinde yamaç paraşütü eğitimleri vererek yüzlerce kursiyerin  yetişmesine katkıda bulundu.Aynı zamanda Cross country yarışmacısı olan eğitmenimiz,2005 yılından itibaren gerek ulusal, gerekse uluslararası birçok yarışmaya katılarak Dünyanın en iyi 400 pilotu arasına girmeyi başardı.Halen aktif olarak Yamaç paraşütü eğitimleri  vermekte ve  Fethiye Ölüdeniz’de  bulunan AIRBORNE PARAGLİDİNG firmasında hem Baş Eğitmen ve Tandem Yamaç paraşütü  pilotluğu yapmaktadır.